• Menü
    Stay
Schnellsuche

Vaclav Prosek, Aukcni agentura a Antikvariat


We offer authorised expert services. Prices and appraisals of antiquarian books, graphics, archival documents and art reproductions nominated by Municipal court in Prague ruling from 14.11.1985 No. Spr 1999/85 for basic branch: economics, sector: prices and appraisals, with specialisation: antiquarian books, graphics, archival documents and art reproductions.
Zpet na úvod Nabízíme sluzby soudního znalce. Ceny a odhady antikvárních knih, grafiky, archiválií a umeleckých reprodukcí jmenovaný rozhodnutím Mestského soudu v Praze ze dne 14.11.1985 c.j. Spr 1999/85 pro základní obor: ekonomika, odvetví: ceny a odhady, se specializací: antikvárních knih, grafiky, archiválií a umeleckých reprodukcí.

Bildnachweis: